Обява

 

Съгласно чл. 16, ал. 1 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника /ЗРКЗГТ/ ДВ бр. 95/08.12.2015 г. и Наредба № 3/03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи за проверка техническата изправност на ЗГТ на територията на Община Червен бряг ще се проведат технически прегледи на всички комбайни, колесни и верижни трактори, самоходни шасита и ремаркета, съгласно посочения

 

Г Р А Ф И К:

 

01.04.2021 год.                                                                            02.04.2021 год.

 

гр. Червен бряг           10.00 ч.                                              с. Глава                      10.00 ч.

с. Реселец                   14.00 ч.                                              гр. Койнаре                13.00 ч.

с. Бресте                     15.30 ч.                                              с. Чомаковци              15.30 ч.

                                                                                              

                                                                                                                                 

07.04.2021 год.                                                                       08.04.2021 г.

 

с. Телиш                     09.30 ч.                                               с. Лепица                    10.00 ч.

с. Девенци                  13.00 ч.                                               с. Сухаче                    12.30 ч.

с. Рупци                      15.00 ч.                                              с. Горник                    15.00 ч.

 

                                              

           

09.04.2021 год.                                                                     

 

с. Ракита                     09.30 ч.

с. Радомирци              13.30 ч.                                                             

                                                                                  

Прегледите на земеделска и горска техника /ЗГТ/ за гр. Червен бряг ще се извършват в двора на ЗК „Изгрев”.

На преглед подлежат всички регистрирани машини, независимо от собствеността им.

 

Заплащането на таксите за преглед ще става по банков път по сметка на Областна дирекция „Земеделие” – гр. Плевен. Банковата сметка е IBAN BG53STSA93003105652501,  BIC STSABGSF. Основание ТАКСИ ГТП. В деня на прегледа се представя платежното нареждане.

Тарифата за Верижен трактор – 10 лв., Колесен трактор – 15 лв., Самоходни пръскачки – 15 лв., Багери, Самоходни косачки – 18 лв., Самоходно шаси – 12 лв., Ремарке – 8 лв., Машини за почвообработка – 4 лв., Сеялки – 5 лв., Торачки, пръскачки и машини за поливане – 6 лв., Фуражоприбиращи машини – 7 лв.

 

За непредставяне на ГТП на притежателите ще се налагат административни наказания предвидени в ЗРКЗГТ.

 

 

 

Д-р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ

Кмет на Община Червен бряг

 

 

22.03.2021 13:26