Съобщение

 

СЪОБЩЕНИЕ

                Във връзка с произвеждане на избори за народни представители, насрочени  за 4 април 2021 г. (Указ №9/2021 г. на Президента на Р България) и на основание чл.91 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 2062-НС/ 16.02.2021 г. насрочвам на 22.02.2021 г. (понеделник) от 15.00 часа, в ст.302, в сградата на Общинска администрация Червен бряг, консултации за определяне състава на СИК и ПСИК в община Червен бряг.

При явяването на консултациите представляващите съответната партия или коалиция от партии, следва да се съобразят с Решение № 2062-НС/ 16.02.2021 г на ЦИК.

Предвид усложнената епидемиологична обстановка, се обръщам към представляващите съответната партия или коалиция от партии с молба при явяването си да спазвате всички изисквания за безопасност.

 

 

 С уважение,  /П/

 Д-р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ

Кмет на община Червен бряг