Избори за НС 2021

Указ №9 на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 4 април 2021г. 

Хронограма за изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г. (приета с Решение № 1949-НС от 21 януари 2021г.)

Решения на ЦИК

Заповед за образуване на избирателни секции - дата на публикуване 09.02.2021 г.

Заповед места за обявяване на списъци - дата на публикуване 16.02.2021 г.

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на СИК в община Червен бряг за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. - дата на публикуване 17.02.2021 г.

Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) - дата на публикуване 19.02.2021 г.

Важно за избирателите

Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали от кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети по време на предизборна кампания в избори за народни представители на 04.04.2021 г. -дата на публикуване 26.02.2021 г.