Заповед РД-11-99/ 23.12.2020г.

На вниманието на:

С. Т. Стефанов

Ул. „Стари кладенец“ №3

с. Садовец

Община Долни Дъбник

 

Заповед РД-11-99 - пълен текст

 

 

07.01.2021 15:28