Разрешение за строеж № 90/ 30.12.2020г.

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 90/ 30.12.2020г. от Главния архитект на Общината

 

Разрешение за строеж № 90/ 30.12.2020г. пълен текст

 

31.12.2020 09:04