Заповед № РД-09-652/ 23.12.2020 г.

 

ЗАПОВЕД
№ РД-09-652/ 23.12.2020 г.

На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с настъпващите Коледни и Новогодишни празници и с чл. 8, ал. 1, чл. 9 ал. 1 и чл. 152 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, както и на основание чл. 15 и чл. 16 от Наредбата за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазването на общественото и личното имущество и чистотата на територията на община Червен бряг ...

 

Заповед № РД-09-652/23.12.2020 г. - пълен текст