Съобщение до майката при припознаване на дете

До
Вероника Димитрова
ул. „Мичур“ № 7
с. Мрамор
Община Столична

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО МАЙКАТА ПРИ ПРИПОЗНАВАНЕ - пълен текст

 

23.12.2020 11:51