Съобщение

 

На 27.11.2020 година /петък/  от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет

 

Дневен ред - сесия 27.11.2020 г.

Предложения от всички комисии за заседание на ОбС Ч. бряг - 27.11.2020 г.

Материали за обсъждане на заседание на ОбС Ч.бряг - 27.11.2020 г.