СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Червен бряг уведомява гражданите, че във връзка с изпълнението на проект: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Червен бряг по ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „Антим І“ по трасето на път ІІІ-308 (Роман-Кунино-Реселец-Червен бряг) в чертите на населеното място“, ще се извършват строително-монтажни работи (СМР) на територията на гр. Червен бряг както следва:

На 28 октомври 2020 год. ще стартира изпълнението на (СМР) по ул. „Г. С. Раковски“ от ул. „Княз Борис І“ до ул. „Славейков“.

 На 02 ноември 2020 год. ще стартира изпълнението на (СМР) по ул. „Антим І“ от ул. „Славейков“ до ул. “Струга“

Продължителността на предстоящите строително-ремонтни дейности е 90 календарни дни, съгласно сключения договор.

В тази връзка временно ще бъде възпрепятствано преминаването на автомобили по горепосочените улици, съгласно временна организация на движението.

В случай на промяна в изпълнението, Община Червен бряг своевременно ще уведоми.