Съобщение

 

На   19, 20 и 21  октомври  2020  година в заседателната зала на VІ етаж   в сградата на община Червен бряг,  ще се проведат  заседания на постоянните комисии при Общински съвет Червен бряг

 

Съобщение за заседания на пост.комисии - месец октомври 2020 год. - пълен текст