Официална церемония по полагане на „Първа копка” на обект „Инженеринг – изготвяне на технически проект, строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителство за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Червен бряг

 

В Деня на българската община в Червен бряг стартира още един проект

Днес се състоя официалната церемония по полагане на „Първа копка” на обект  „Инженеринг – изготвяне на технически проект, строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителство за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Червен бряг по ул. „Г. С . Раковски“ и ул. „Антим I“ по трасето на път III – 308 (Роман – Кунино – Реселец - Червен бряг) в чертите на населеното място“.

В рамките на този проект ще бъде реконструирана част от вътрешната водопроводна мрежа на Червен бряг с обща дължина на водопровода 1 330 м. 

Средствата са в размер на 364 800 лв. с ДДС и се предоставят от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за целите на Програма 4 „Устройство на територията, благоустройството, геозащита, водоснабдяване и канализация“.

Официалния старт на Проекта и полагането на „Първа копка” обявиха депутатът Пламен Тачев заедно с Кмета на Червен бряг, Областния управител на Плевен и инж. Панчо Петров - представител на фирмата – изпълнител „ДК Инфраинвест” ЕООД.