О Б Я В А

 

О Б Я В А

 

Стартира програма „Старт на кариерата”  за заетост през 2021 г.

Минимални изисквания, регламентиращи достъпа на кандидатите за участие в подбора:

 

  • Да са младежи на възраст до 29 години, ненавършени до 30.10.2020 г включително.
  • Да притежават висше образование, съответстващо на посочено от работодателя, за заемане на конкретното работно място;
  • Да бъдат регистрирани  в Дирекциите “Бюро по труда” като безработни или  заети търсещи работа лица;
  • Да нямат трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.
  • Желаещите младежи могат да подават своите документи за кандидатстване за работни места в цялата страна до 30 октомври 2020 г. включително, в бюрото по труда, в което са регистрирани като заети или безработни търсещи работа, или по електронен път чрез публикувания на сайта на Агенцията по заетостта формуляр https://forms.gle/9dA6Snqoh6uBdNKN8.

Препоръчваме на младите хора преди кандидатстване да се запознаят с пълния списък на обявените работни места по процедурата, реда, условията и необходимите документи за кандидатстване, които са публикувани на официалната интернет страница на Агенцията по заетостта в рубрика „Програма „Старт на кариерата” на следния адрес: https://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/.

Същите документи могат да бъдат намерени и на информационните табла във всички бюра по труда в страната, където кандидатите ще получат и необходимите консултации и съдействие за кандидатстване, участие в интервю, подкрепа за териториална и/или професионална мобилност и други допълнителни услуги.

За повече информация – Дирекция „Бюро по труда” гр. Червен бряг, телефон за връзка 0882824921  и сайта на Агенцията по заетостта – www.az.government.bg.