ПОКАНА ЗА ПЪРВА КОПКА

 

ПОКАНА ЗА ПЪРВА КОПКА

НА ОБЕКТ - „Инженеринг – изготвяне на технически проект, строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителство за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Червен бряг по ул. „Г. С . Раковски“ и ул. „Антим I“ по трасето на път III – 308 (Роман-Кунино-Реселец-Червен бряг) и чертите на населното място“

 

Имам удоволствието да Ви поканя на официалната първа копка на обект „Инженеринг – изготвяне на технически проект, строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителство за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Червен бряг по ул. „Г.С.Раковски“ и ул. „Антим I“ по трасето на път III – 308 (Роман-Кунино-Реселец-Червен бряг) и чертите на населеното място“. Събитието ще се състои на 12.10.2020 г.(понеделник) от 13.00 часа на ул. „Антим I“ до парк „Голеж“.

При изпълнение на договора ще се извърши инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Червен бряг, включващ следните обекти:

Обект № 1 – ул. „Г.С Раковски“ от  „Княз Борис І“ до ул. „П.Р.Славейков“, гр. Червен бряг, общ. Червен бряг, обл. Плевен с дължина на водопровода- 549м.

Обект № 2 Обект № 2- ул. „Антим І“ по трасето на път ІІІ-308 (Роман-Кунино-Реселец-Червен бряг) в чертите на населеното място от ул „П.Р.Славейков“ до ул. „Мако Даков“, гр. Червен бряг, общ. Червен бряг, обл. Плевен с дължина на водопровда- 781м.

В предметния обхват на възлагане в настоящата обществена поръчка са включени дейностите:

Дейност № 1:  Изготвяне на технически инвестиционен проект по одобрено техническо задание, неразделна част от документацията на настоящата поръчка.

Дейност № 2: Извършване на строителните дейности на обекта, съобразно проекта, издаденото разрешение за строеж и действащите към момента нормативни изисквания.

Дейност №3: Осъществяване на авторски надзор по време на строителството.

Средствата са в размер на 364 800 лв. с ДДС и  се предоставят от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за целите на програма 4 „Устройство на територията, благоустройството, геозащита, водоснабдяване и канализация“.

 

 

С уважение,

Д-р Цветан Костадинов

Кмет на община Червен бряг