Съобщение за промяна организацията на движение

 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Червен бряг съобщава на жителите и гостите на общината, че предстои реконструкция на кръстовището на ул. „Антим I“ и ул. „П. Славейков“ – под парк „Голеж“. Реконструкцията е свързана с промяна на съществуващата организация на движението, като предимство ще бъде дадено на движещите се превозни средства по ул. „П. Славейков“ – част от републикански път III – 306. Промяната се налага поради зачестилите пътно-транспортни произшествия, след рехабилитацията на републикански път III-306 и е съгласувана с Областно пътно управление към Агенция „Пътна инфраструктура“ и КАТ – Плевен.

Призоваваме жителите на гр. Червен бряг и общината за внимание при преминаване в зоната на кръстовището, с оглед осигуряване на безопасността на движението.

 

      /П/

С уважение,

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ