Кампания за кастрация, ваксинация и обезпаразитяване на безстопанствени кучета ще се проведе на 8-9 септември в гр. Червен бряг.

 

Кампания за кастрация, ваксинация и обезпаразитяване на безстопанствени кучета ще се проведе на 8-9 септември в гр. Червен бряг.
Двудневна кампания за кастрация, ваксинация и обезпаразитяване на безстопанствени кучета ще се проведе в Червен бряг на 8 и 9 септември 2020 г.
Кампанията е съвместно усилие по сключен договор на Община Червен бряг и „Ветеринарни практики ЗД“ ООД за намаляване на популацията от улични животни по хуманен и ефективен начин.
Екип от двама ветеринарни лекари съвместно със звено „Инспекторат“ от община Червен бряг ще обработват бездомните кучета, които ще бъдат обозначени с ушна марка. На безстопанствените кучета ще бъде поставен и микрочип.
Практика на община Червен бряг занапред ще бъде своевременно да се правят разяснителни и информационни кампании за населението, в кои периоди ще се провеждат кампании за кастрация, ваксинация и обезпаразитяване на безстопанствени кучета .