Предстоящи заседания на Общински съвет - Червен бряг

 

СЪОБЩЕНИЕ

На  15.07.2024 година  /понеделник/  от 16.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет ................

    Материали за обсъждане на заседание на ОбС Ч. бряг - 15.07.2024 г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На  26.06.2024 година  /сряда/  от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг - Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет ..............

    Материали за обсъждане за заседание на ОбС Червен бряг - 26.06.2024 г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На  31.05.2024 година  /петък/  от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг - Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет ..............

    Предложения от постоянни комисии за заседание ОбС Ч. бряг - 31.05.2024 г.

    Материали за обсъждане за заседание на ОбС Червен бряг - 31.05.2024 г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На  30.04.2024 година  /вторник/  от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет. ...............

    Предложения от постоянните комисии за заседание ОбС Ч. бряг - 30.04.2024 г.

    Материали за обсъждане заседание ОбС Ч. бряг - от т. 1 до т. 20

    Материали за обсъждане заседание ОбС Ч. бряг - от т. 21 до т. 33

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 29.03.2024 година /петък/ от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет ................

    Предложения от постоянни комисии за заседание ОбС - 29.03.2024 г.

    Материали за обсъждане на заседание на ОбС Ч. бряг - 29.03.2024 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 11.03.2024 година /понеделник/ от 16.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет ................

    1. Заповед на Областен управител за връщане решение № 106 на ОбС Ч.бряг за ново обсъждане

    2. Предложение за изменение на ОУПО и ПУП

    2.1 Предложение за изменение на ОУПО и ПУП - с приложения

    3. Предложения относно допълване годишната програма за управление на имоти общинска собственост

 

СЪОБЩЕНИЕ

На  19.02.2024 година  /понеделник/  от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет ...........

    Предложния от постоянните комисии за заседание ОбС Ч. бряг - 19.02.2024 г.

    Материали за обсъждане на заседание ОбС Ч. бряг - 19.02.2024 г. от т.1 до т.15

    Материали за обсъждане на заседание ОбС Ч. бряг - 19.02.2024 г. от т.16 до т.32

 

СЪОБЩЕНИЕ

На  31.01.2024 година  /сряда/  от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет ...........

    Предложения от постоянни комисии за заседание ОбС Ч. бряг - 31.01.2024 г.

    Материали за обсъждане на заседание на ОбС Ч. бряг - 31.01.2024 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На  18.12.2023 година  /понеделник/  от 9.00 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет  ..............

    Материали за обсъждане на заседание ОбС Червен бряг - 18.12.2023 г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На  11.12.2023 година  /понеделник/  от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет ..............

    Предложение относно запис на заповед - авансово плащане по договор с ДФ земеделие- ДДС

    Предложение относно запис на заповед - авансово плащане по договор с ДФ земеделие

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На  30.11.2023 година  /четвъртък/  от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет  ........

    Материали за разглеждане на заседание на ОбС Ч. бряг-30.11.2023 г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На  25.07.2023 година  /вторник/  от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет  при следния  проект .......

    Предложение от постоянните комисии за заседание ОбС Ч. бряг - 25.07.2023 г.

    Материали за обсъждане на заседание на ОбС Ч. бряг - 25.07.2023 г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На  26.06.2023 година  /понеделник/  от 9.00 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет ...............

    Предложения от постоянните комисии за заседание ОбС Ч. бряг - 26.06.2023 г.

    Материали за обсъждане на заседание на ОбС Ч.бряг - 26.06.2023 г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 27.04.2023 година  /четвъртък/  от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет ..............

    Предложения от постоянните комисии за заседание ОбС Червен бряг - 27.04.2023 г.

    Материали за обсъждане

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 11.04.2023 година  /вторник/  от 16.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет  ................

Приложение - Заповед на Областния управител за връщане за ново обсъждане решение 841 на ОбС Червен бряг

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 24.03.2023 година  /петък/  от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет .......

Съобщение - сесия - 24.03.2023 г.

Предложения от постоянните комисии за заседание ОбС Ч. бряг - 24.03.2023 г.

Материали за обсъждане на заседание на ОбС Ч. бряг - 24.03.2023 г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 28.02.2023 година  /вторник/  от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет .......

Съобщение - сесия - 28.02.202 г.

Предложения от постоянните комисии за заседание ОбС Ч. бряг - 28.02.2023 г.

Материали за обсъждане на заседание на ОбС Ч. бряг - 28.02.2023 г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 31.01.2023 година  /вторник/  от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет  при следния  проект за дневен ред ....

Съобщение - сесия - 31.01.2023 г.

Предложения от постоянните комисии за заседание на ОбС Ч. бряг - 31.01.2023 г.

Материали за обсъждане на заседание на ОбС Ч. бряг - 31.01.2023 г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 19.12.2022 година  /понеделник/  от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг - Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет ....

 

Съобщение - сесия - 19.12.2022 г.

Предложения от всички комисии за заседание ОбС Ч. бряг - 19.12.2022 г.

Материали за обсъждане на заседание ОбС Ч. бряг - 19.12.2022 г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 23.11.2022 година  /сряда/  от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг - Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет ....

 

Съобщение - сесия - 23.11.2022 г.

Предложения от постоянни комисии за заседание ОбС Ч. бряг - 23.11.2022 г.

Материали за обсъждане на заседание на ОбС Ч. бряг - 23.11.2022 г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 20.10.2022 година  /четвъртък/  от 09.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет...

 

Съобщение - сесия - 20.10.2022 г.

Предложения от постоянни комисии за заседание на ОбС Ч.бряг - 20.10.2022 г.

Материали за обсъждане на заседание на ОбС Ч.бряг - 20.10.2022 г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 04.10.2022 година  /вторник/  от 13.00 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет...

Съобщение - сесия - 04.10.2022 г.

Материали за обсъждане на заседание на ОбС Ч. бряг - 04.10.2022 г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 21.09.2022 година  /сряда/  от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет ...

Съобщение - сесия - 21.09.2022 г.

Предложения от всички комисии за заседание ОбС Ч. бряг - 21.09.2022 г.

Материали за обсъждане на заседание на ОбС Ч. бряг - 21.09.2022 г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 29.06.2022 година  /сряда/  от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет ...

Съобщение сесия 29 юни 2022 год.

Предложения от постоянни комисии за заседание на ОбС Ч.бряг - 29.06.2022 г.

Материали за обсъждане на заседание на ОбС Ч.бряг - 29.06.2022 г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 30.05.2022 година  /понеделник/  от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет ...

Съобщение сесия 30 май 2022 год.

Предложения от постоянни комисии за заседание на ОбС Ч.бряг - 30.05.2022 г.

Материали за обсъждане на заседание на ОбС Ч.бряг - 30.05.2022 г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 20.04.2022 година  /сряда/  от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет  при следния  проект за дневен ред: .....

Съобщение сесия 20.04.2022 г.

Предложения от постоянни комисии за заседание на ОбС Ч.бряг - 20.04.2022 г.

Материали за обсъждане на заседание на ОбС Ч.бряг - 20.04.2022 г.

                                                                            

 

 

                                                                               СЪОБЩЕНИЕ

На 29.03.2022 година  /вторник/  от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет  при следния  проект за днсевен ред: .....

Съобщение сесия 29.03.2022 г.

Предложения от постоянни комисии за заседание на ОбС Ч.бряг - 29.03.2022 г.

Материали за обсъждане на заседание на ОбС Ч.бряг - 29.03.2022 г.

 

 

 

                                                                                   СЪОБЩЕНИЕ

На 28.02.2022 година  /понеделник/  от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет  при следния  проект за днсевен ред: .....

Съобщение сесия 28.02.2022 г.

Предложения от постоянни комисии за заседание на ОбС Ч.бряг - 28.02.2022 г.

Материали за обсъждане на заседание на ОбС Ч.бряг - 28.02.2022 г.

 

 

                              СЪОБЩЕНИЕ

На 26.01.2022 година  /сряда/ от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет  ...

Съобщение - сесия 26.01.2022 г.

Предложения от постоянни комисии за сесия ОбС Ч. бряг - 26.01.2022 г.

Материали за обсъждане на сесия ОбС Ч.бряг - 26.01.2022 г.

 

 

 

                                   СЪОБЩЕНИЕ

На 17.12.2021 година  /петък/ от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет  при следния  проект ....

Съобщение - сесия 17.12.2021 г.

Предложения.от постоянни комисии за сесия ОбС Ч.бряг - 17.12.2021 г.

Материали за обсъждане на заседание на ОбС- 17.12.2021 г.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 26.11.2021 година  /петък/ от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет

Съобщение - сесия 26.11.2021 г.

Предложения от постоянните комисии за сесия ОбС Ч. бряг - 26.11.2021 г.

Материали за обсъждане на заседание на ОбС Ч. бряг - 26.11.2021 г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 27.10.2021 година  /сряда/ от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет

Съобщение - сесия 27.10.2021 г.

Предложения от постоянните комисии за сесия ОбС Ч. бряг - 27.10.2021 г.

Материали за обсъждане на заседание на ОбС Ч. бряг - 27.10.2021 г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 28.09.2021 година  /вторник/  от 14.00 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг в изпълнение на  решение № 419/28.06.2021 г. на Общински съвет Червен бряг, ще се проведе извънредно заседание на Общинския съвет  при следния  проект за дневен ред ...

Съобщение - извънредна сесия 28.09.2021 г.

Материали за заседание ОбС Ч.бряг - 28.09.2021 г. - 14.00 часа - за МБАЛ

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 28.09.2021 година  /вторник/ от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет

Съобщение - сесия 28.09.2021 г. - пълен текст

Предложения от всички комисии за заседание на ОбС Ч.бряг - 28.09.2021 г.

Всички материали за разглеждане на заседание на ОбС Ч.бряг на заседание - 28.09.2021 г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 17.08.2021 година  /вторник/  от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет  при следния  проект за ...

Съобщение - сесия 17.08.2021 - пълен текст

Покана и предложение относно общо събрание на ТЕРА АД

Предложение относно предоставяне възможна финансова помощ на МБАЛ ЕООД

Предложение относно предоставяне възможна финансова помощ на Медицински център ЕООД

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 22.07.2021 година  /четвъртък/ от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет  

Съобщение - сесия 22.07.2021 г.

Предложения от всички комисии за заседание на ОбС Ч. бряг - 22.07.2021 г.

Материали за обсъждане на заседание на ОбС Ч. бряг - 22.07.2021 г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 28.06.2021 година  /понеделник/  от 14.00 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг в изпълнение на  решение № 346/28.04.2021 г. на Общински съвет Червен бряг, ще се проведе извънредно заседание на Общинския съвет

Съобщение - извънредна сесия 28.06.2021 г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 28.06.2021 година  /понеделник/  от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет

Съобщение - сесия 28.06.2021г.

Предложения от всички комисии за заседание ОбС Ч. бряг - 28.06.2021 г.

Материали за обсъждане на заседание ОбС Ч. бряг - 28.06.2021 г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 31.05.2021 година  /понеделник/  от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет  

Съобщение - сесия 31.05.2021г.

Предложения от всички комисии за заседание на ОбС Ч. бряг - 31.05.2021 г.

Материали за обсъждане на заседание на ОбС Ч. бряг - 31.05.2021 г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 28.04.2021 година  /сряда/  от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет

Съобщение - сесия 28.04.2021г.

Предложения от всички комисии - за сесия ОбС Ч. бряг - 28.04.2021г. - 9.30 часа

Материали за обсъждане на заседание ОбС Ч. бряг - 28.04.2021г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 24.03.2021 година  /сряда/  от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет 

Съобщение - сесия 24.03.2021г.

Предлжения от всички комисии за заседание ОбС Ч. бряг - 24.03.2021г.

Материали за обсъждане на заседание на ОбС Ч. бряг - 24.03.2021г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 05.03.2021 година /петък/   от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет

Съобщение - сесия 05.03.2021 г. - пълен текст

Материали за обсъждане на заседание на ОбС Ч. бряг - 05.03.2021 г.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 25.02.2021 година /четвъртък/   от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет  

Съобщение - сесия 25.02.2021 г.

Предложение от всички комисии за заседание на ОбС Ч. бряг - 25.02.2021 г.

Материали за обсъждане на заседание на ОбС Ч. бряг - 25.02.2021 г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 27.01.2021 година /сряда/   от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет  

Съобщение - сесия 27.01.2021 г.

Предл. от всички комисии за заседание ОбС Ч. бряг- 27.01.2021 г.

Материали за разглеждане на заседание на ОбС Ч. бряг - 27.01.2021 г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 21.01.2021 година  ще се проведе дистанционно,  чрез неприсъствено гласуване, заседание на Общински съвет Червен бряг.

Съобщение - сесия 21.01.2021г. - пълен текст

Предл. относно проект - Топъл обяд - за дист. заседание ОбСъвет - 21.01.2020 г.

 

 

Съобщение

На 22.12.2020 година /вторник/   от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет

Дневен ред - сесия 22.12.2020 г.

Предложения от всички комисии - за сесия ОбС Ч.бряг - 22.12.2020 г.

Материали за обсъждане на заседание на ОбС Ч.бряг-22.12.2020 г.

 

Съобщение

На 27.11.2020 година /петък/  от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет  

Дневен ред - сесия 27.11.2020 г.

Предложения от всички комисии за заседание на ОбС Ч. бряг - 27.11.2020 г.

Материали за обсъждане на заседание на ОбС Ч.бряг - 27.11.2020 г.

 

Съобщение

На 29.10.2020 година /четвъртък/   от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет

Дневен ред - сесия 29.10.2020 г.

Предложения от всички пост. комисии за заседание ОбС Ч.бряг - 29.10.2020 г.

Всички материали за заседание на ОбС Ч.бряг - 29.10.2020 г.

 

 

На 30.09.2020 година /сряда/   от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет  

 

Съобщение - сесия 30.09.2020 г. - пълен текст