Предстоящи заседания на Общински съвет - Червен бряг

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 28.09.2021 година  /вторник/  от 14.00 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг в изпълнение на  решение № 419/28.06.2021 г. на Общински съвет Червен бряг, ще се проведе извънредно заседание на Общинския съвет  при следния  проект за дневен ред ...

Съобщение - извънредна сесия 28.09.2021 г.

Материали за заседание ОбС Ч.бряг - 28.09.2021 г. - 14.00 часа - за МБАЛ

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 28.09.2021 година  /вторник/ от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет

Съобщение - сесия 28.09.2021 г. - пълен текст

Предложения от всички комисии за заседание на ОбС Ч.бряг - 28.09.2021 г.

Всички материали за разглеждане на заседание на ОбС Ч.бряг на заседание - 28.09.2021 г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 17.08.2021 година  /вторник/  от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет  при следния  проект за ...

Съобщение - сесия 17.08.2021 - пълен текст

Покана и предложение относно общо събрание на ТЕРА АД

Предложение относно предоставяне възможна финансова помощ на МБАЛ ЕООД

Предложение относно предоставяне възможна финансова помощ на Медицински център ЕООД

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 22.07.2021 година  /четвъртък/ от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет  

Съобщение - сесия 22.07.2021 г.

Предложения от всички комисии за заседание на ОбС Ч. бряг - 22.07.2021 г.

Материали за обсъждане на заседание на ОбС Ч. бряг - 22.07.2021 г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 28.06.2021 година  /понеделник/  от 14.00 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг в изпълнение на  решение № 346/28.04.2021 г. на Общински съвет Червен бряг, ще се проведе извънредно заседание на Общинския съвет

Съобщение - извънредна сесия 28.06.2021 г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 28.06.2021 година  /понеделник/  от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет

Съобщение - сесия 28.06.2021г.

Предложения от всички комисии за заседание ОбС Ч. бряг - 28.06.2021 г.

Материали за обсъждане на заседание ОбС Ч. бряг - 28.06.2021 г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 31.05.2021 година  /понеделник/  от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет  

Съобщение - сесия 31.05.2021г.

Предложения от всички комисии за заседание на ОбС Ч. бряг - 31.05.2021 г.

Материали за обсъждане на заседание на ОбС Ч. бряг - 31.05.2021 г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 28.04.2021 година  /сряда/  от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет

Съобщение - сесия 28.04.2021г.

Предложения от всички комисии - за сесия ОбС Ч. бряг - 28.04.2021г. - 9.30 часа

Материали за обсъждане на заседание ОбС Ч. бряг - 28.04.2021г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 24.03.2021 година  /сряда/  от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет 

Съобщение - сесия 24.03.2021г.

Предлжения от всички комисии за заседание ОбС Ч. бряг - 24.03.2021г.

Материали за обсъждане на заседание на ОбС Ч. бряг - 24.03.2021г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 05.03.2021 година /петък/   от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет

Съобщение - сесия 05.03.2021 г. - пълен текст

Материали за обсъждане на заседание на ОбС Ч. бряг - 05.03.2021 г.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 25.02.2021 година /четвъртък/   от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет  

Съобщение - сесия 25.02.2021 г.

Предложение от всички комисии за заседание на ОбС Ч. бряг - 25.02.2021 г.

Материали за обсъждане на заседание на ОбС Ч. бряг - 25.02.2021 г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 27.01.2021 година /сряда/   от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет  

Съобщение - сесия 27.01.2021 г.

Предл. от всички комисии за заседание ОбС Ч. бряг- 27.01.2021 г.

Материали за разглеждане на заседание на ОбС Ч. бряг - 27.01.2021 г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 21.01.2021 година  ще се проведе дистанционно,  чрез неприсъствено гласуване, заседание на Общински съвет Червен бряг.

Съобщение - сесия 21.01.2021г. - пълен текст

Предл. относно проект - Топъл обяд - за дист. заседание ОбСъвет - 21.01.2020 г.

 

 

Съобщение

На 22.12.2020 година /вторник/   от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет

Дневен ред - сесия 22.12.2020 г.

Предложения от всички комисии - за сесия ОбС Ч.бряг - 22.12.2020 г.

Материали за обсъждане на заседание на ОбС Ч.бряг-22.12.2020 г.

 

Съобщение

На 27.11.2020 година /петък/  от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет  

Дневен ред - сесия 27.11.2020 г.

Предложения от всички комисии за заседание на ОбС Ч. бряг - 27.11.2020 г.

Материали за обсъждане на заседание на ОбС Ч.бряг - 27.11.2020 г.

 

Съобщение

На 29.10.2020 година /четвъртък/   от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет

Дневен ред - сесия 29.10.2020 г.

Предложения от всички пост. комисии за заседание ОбС Ч.бряг - 29.10.2020 г.

Всички материали за заседание на ОбС Ч.бряг - 29.10.2020 г.

 

 

На 30.09.2020 година /сряда/   от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет  

 

Съобщение - сесия 30.09.2020 г. - пълен текст