Благодарствено писмо до Емил Димитров - министър на околната среда и водите от 44-то Народно събрание

 

Кметът на Община – Червен бряг д-р Цветан Костадинов изпрати благодарствено писмо до Министъра на околната среда и водите.

 

В него градоначалникът на Червен бряг благодари на министър Емил Димитров за навременните действия за обезвреждане на загробените препарати за растителна защита в землищата на гр. Койнаре и с. Радомирци.

В последните месеци темата за боклука в Червен бряг бе във фокуса на националните медии и разследващите органи. Наред с тоновете загробен опасен отпадък, открит в землищата на Пети квартал и с. Рупци, тези дни, след проверка на екоминистър Димитров и зам. главният прокурор при ВАП Десислава Пиронева, на дневен ред бе поставен още един екологичен проблем – откритите десетки тонове опасни пестициди в Койнаре и Радомирци. Отровите са заровени там още през 90-те години. Те създават риск за замърсяване на околната среда, а от там и на човешкото здраве, което изисква незабавна реакция от страна на компетентните органи. Наложи се Кметът да се обърне за съдействие към народния представител инж. Пламен Тачев и да изиска спешна реакция от страна на Екоминистерството.

В резултат на взетите в оперативен порядък мерки и осигурените средства от МОСВ,  днес /7 август/ бяха извозени 16 тона от опасните препарати за растителна защита, загробени в местността „Дола” в гр. Койнаре и 4 тона от препаратите, открити в м. „Мерата” в с. Радомирци.

Припомняме, че един от акцентите в предизборната програма на Кмета на Общината бе ЗА ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТА ОБЩИНА.

„В ситуация на извънредно положение, когато всички дейности са сведени до това да се ограничи разпространението на Covid – 19, отделянето на опасните отпадъци от останалия поток и тяхното специфично съхранение са част от основните мерки, които са необходими за предотвратяването на заразата.” – коментира проблема д-р Цветан Костадинов и благодари още веднъж за оказаното съдействие на народния представител инж. Пламен Тачев

 

ДО

Г-Н ЕМИЛ ДИМИТРОВ

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 

 

 

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

От името на всички жители на Община Червен бряг и народния представител инж. Пламен Тачев приемете нашите най - искрени благодарности за бързото съдействие относно изземване, преопаковане и транспортиране до площадка за временно съхранение до крайно обезвреждане на негодните за употреба препарати за растителна защита (ПРЗ), загробени в ПИ 37863.195.625, местност „Дола“, гр. Койнаре и ПИ 61580.290.16, местност „Мерата“, с. Радомирци, община Червен бряг.

В ситуация на извънредно положение, когато всички дейности са сведени до това да се ограничи разпространението на Covid – 19, отделянето на опасните отпадъци от останалия поток и тяхното специфично съхранение са част от основните мерки, които са необходими за предотвратяването на заразата.

Имено поради тази причина, се обръщам отново към Вас за съдействие относно окончателното решаване на проблема с открития на територията на община Червен бряг незаконно загробен отпадък с код 19 12 11* открит в ПИ с идентификатор 80501.500.1 по КККР на гр. Червен бряг и ПИ с идентификатор 63361.221.106 в землището на с. Рупци, община Червен бряг.

 

С уважение,  /П/

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ

Кмет на Община Червен бряг