Съобщение във връзка дейностите по рехабилитация на пътя от 5 кв. през Маркова могила

 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с дейностите по рехабилитация на пътя от  V квартал през Маркова могила към гр. Червен бряг се налага затваряне за движение на ППС от 08:00-18:00 ч.

/ понеделник –  събота / на участъка от разклона на път III-306 за Маркова могила на дясно до входа на V квартал – ул. „Сава Младенов“.

 Ограничението ще важи до приключване на ремонтните дейности и се налага с оглед безопасността на гражданите притежаващи имоти в зоната на ремонт и с цел ефективно и бързо приключване на ремонтните дейности.

Община Червен бряг се извинява за причинените неудобства и Ви благодари за проявеното разбиранe!