Разрешение за строеж №46/ 21.07.2020г.

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 46/ 21.07.2020г. от Главния архитект на Общината.

 

 

23.07.2020 19:57