Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване

 

Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване чрез  представяне на  заявленията в Център за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/ ден преди търга и необходимите документи от участниците в деня на търга пред тръжната комисия за покупко – продажба на недвижим имот