Засилва се контролът в Плевенска област за спазване на противоепидемичните мерки

 

Засилва се контролът в Плевенска област за спазване на противоепидемичните мерки
Това реши на свое заседание вчера Областният оперативен щаб
 
  В контрола по изпълнение на противоепидемичните мерки се включват БАБХ, ОД на МВР, РЗИ, Общински инспекторат, общинските кметове и инспекцията по труда. С оглед оптималния обхват на заведения, учреждения, фабрики и др. места на закрито, посещавани от повече граждани разпределението на контрола за спазване на противоепидемичните мерки ще става по ресори, за които отговарят съответните институции.
  В тази връзка напомняме на всички собственици на търговски обекти, да спазват изискванията за дезинфекция и носене на предпазни маски от страна на персонала и да изискват това и от посетителите. При неспазване на противоепидемичните мерки ще бъдат глобявани както посетителите в обектите на закрито, така и собствениците, които са допуснали това.
  Всички лица, когато се намират в закрити обществени места, в т. ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, национални центрове по проблемите на общественото здраве, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари и автогари, летища, метростанции, търговски обекти, църкви, манастири, храмове, музеи и др., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в заповедта на министъра на здравеопазването. Изключение от задължението се допуска за клиентите в местата за хранене и в питейните заведения, както и за спортуващите на закрито за времето на физическата дейност. (Заповед № РД-01-369 от 30.06.2020 г.)
  Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва: дезинфекция съгласно алгоритъма, посочен заповедта, недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други), инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант, създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м., осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.) и организиране на дистанционна форма на работа на колективните органи за управление и на служителите (надомна работа/работа от разстояние) при възможност в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност. (Заповед № РД-01-369 от 30.06.2020 г.)
  Групови празненства на открито и на закрито (в т.ч сватби, балове, кръщенета, концерти и други празненства), се организират при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., както и при спазване определените в заповедта на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки и указания. (Заповед № РД-01-399 от 12.07.2020 г.)
  Посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито и на открито се допускат при заетост на местата не повече от един човек на квадратен метър от общия им капацитет, при спазване на противоепидемичните изисквания, съгласувани с браншовите асоциации. (Заповед № РД-01-399 от 12.07.2020 г.)
  Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи, на открито и закрито се провеждат без публика. (Заповед № РД-01-399 от 12.07.2020 г.
  Спазването на разписаните мерки срещу разпространението на коронавируса далеч не са тежки, затова няма никакво извинение за тяхното неспазване – всичко зависи от взаимната ни отговорност!