Покана за провеждане на „Първа копка“ по проект „Насърчаване на социалното приобщаване и икономическото развитие чрез реконструкция и рехабилитация на общинските пътища на територията на Община Червен бряг“

 

В качеството ми на Кмет на Община Червен бряг имам удоволствието да Ви поканя на церемония „Първа копка“ за стартиране на строително – монтажните работи по проект „Насърчаване на социалното приобщаване и икономическо развитие чрез реконструкция и рехабилитация на общински пътища територията на община Червен бряг“, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Събитието ще се проведе на 29.06.2020 г. от 12:00 в гр. Червен бряг посока с. Чомаковци след мост на р. Златна Панега км.0+000 на път по Обособен позиция 3: „Рехабилитация Северен обходен път PVN2193/Маркова могила – V-ти кв./гр. Червен бряг, км.0+000 км. до км 3+238.55).

 

С уважение,  /П/

Д-р Цветан Костадинов

Кмет на община Червен бряг