Обява

Община Червен бряг обявява публични търгове с тайно наддаване чрез  представяне на  заявленията в Център за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/ ден преди търга и необходимите документи от участниците в деня на търга пред тръжната комисия за покупко – продажба на общински недвижими имоти, представляващи 18 броя апартаменти, находящи се в гр. Червен бряг, жк. „Победа“ бл. 6/70, вх. А, както следва:

 

 

19.06.2020 11:33