Съобщение до всички собственици на недвижими имоти и превозни средства

 

Община Червен бряг, отдел „ Администриране на местните данъци и такси“ съобщава на всички собственици на недвижими имоти и превозни средства, че на 30.06.2020 г. изтича срока за плащане на първа вноска на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства.

Срокове за плащане:

  • Първа вноска до 30.06.2020 г.;
  • Втора вноска до  31.10.2020 г.

На предплатилите до 30.06.2020 г. за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто за данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства.

Начините и местата им за плащане са както следва:

- в брой или с ПОС на касите на отдел „Администриране на местните данъци и такси“ на ул. „Иван Вазов“ № 1, от 8,30 ч. до 12,30 ч. и от 13,00 ч. до 17,00 ч.;

- в брой във всички кметства на Община Червен бряг;

- чрез банков превод по банковата сметка на Община Червен бряг - „ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД офис Червен бряг,

IBAN: BG04DEMI92408400254515, BIC: DEMIBGSF;

  • чрез касите на „Изипей” АД в цялата страна;
  • чрез касите на „Български пощи” ЕАД в цялата страна;
  • чрез касите на „Банка ДСК“ в цялата страна.  

 

С УВАЖЕНИЕ,       /П/  

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ 

Кмет на Община Червен бряг