Съобщение от Кмета на общината във връзка със множеството запитвания на граждани за празнуване на абитуриентските балове и други семейни тържества

 

Във връзка със множеството запитвания на граждани за празнуване на абитуриентските балове и други семейни тържества, 

Ви уведомяваме, 

че разрешение за провеждането на подобни събития НЕ СЕ ИЗДАВА от Кмета на Общината.

Отговорността се носи изцяло от организаторите на събитието, но при спазване на всички противоепидемични мерки за провеждане на мероприятия на закрито и открито, регламентирани в Заповед № РД-01-302/03.06.2020 г. на Министерството на здравеопазването.

    

С уважение,   /П/

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ

Кмет на Община Червен бряг