УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ В УЧИЛИЩАТА СЕ ПРЕУСТАНОВЯВАТ, считано от 31.01.2020 г. до 07.02.2020 г. включително!

 

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ съобщава на гражданите, че със Заповед № РД-01-33/30.01.2020 г. на Директора на РЗИ – Плевен, на територията на област Плевен е обявена грипна епидемия. 
В тази връзка УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ В УЧИЛИЩАТА СЕ ПРЕУСТАНОВЯВАТ, считано от 31.01.2020 г. до 07.02.2020 г. включително!

Д-р Цветан Костадинов
Кмет на община Червен бряг