Община Червен бряг съвместно с НЧ „Н. Й. Вапцаров 1908” гр. Червен бряг

Община Червен бряг съвместно с НЧ „Н. Й. Вапцаров  1908” гр. Червен бряг организира конкурс за най-добро домашно вино.