Добре дошли в
Община Червен бряг

 

д-р Цветан Костадинов Кмет на Община Червен бряг
д-р Цветан Костадинов
Обществена информация
Виж повече
Местни данъци и такси
Виж повече
Услуги
Виж повече
Профил на купувача
Виж повече
Публични регистри
Виж повече
Задължителна правна информация
Виж повече
COVID-19
Харта на клиента
Защита на личните данни
МИГ Карлуковски карст
Към стария сайт

Актуално

Всички новини
04.05.2020 / ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ, РАСТИТЕЛНИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ, СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНИ МАСИ ОТ СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

19.05.2020 / Уведомление за инвестиционно предложение на Община Червен бряг

26.05.2020 / Подписаха договор за подобряване достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване

01.06.2020 / Заповед № РД - 09-289/01.06.2020 г.

01.06.2020 / Заповед № РД-11-24/01.06.2020г. на Кмета на Община Червен бряг

10.06.2020 / Заповед за обявяване настъпването на етап „Восъчна зрялост“ на посевите от житни култури и обявяване на пожароопасен сезон за територията на Община Червен бряг

12.06.2020 / Съобщение от Кмета на общината във връзка със множеството запитвания на граждани за празнуване на абитуриентските балове и други семейни тържества

18.06.2020 / Съобщение до всички собственици на недвижими имоти и превозни средства

26.06.2020 / Приветствие на д-р Цветан Костадинов - кмет на Община Червен бряг по повод Деня на град Червен бряг 26 юни

25.06.2020 / Анкетни карти относно План за интегрирано развитие на Община Червен бряг

29.06.2020 / ЗАПОЧВА ПРЪСКАНЕ СРЕЩУ КЪРЛЕЖИ И БЪЛХИ В ГРАД ЧЕРВЕН БРЯГ

29.06.2020 / ПРОВЕЖДАНЕ НА „ПЪРВА КОПКА“ ПО ПРОЕКТ „НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРИОБЩАВАНЕ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ“ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 г.

03.07.2020 / ПОКАНА ЗА ПЪРВА КОПКА НА РЕМОНТА НА УЛИЦИ В ЧЕРВЕН БРЯГ И СЕЛИЩАТА ОТ ОБЩИНАТА