Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните системи, днес, 11.12.2018 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Горник.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен Район „Червен бряг“  СЪОБЩЕНИЕ  Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните системи, днес, 11.12.2018 … Continue reading »

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните системи, днес, 10.12.2018 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Ракита.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен Район „Червен бряг“  СЪОБЩЕНИЕ  Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните системи, днес, 10.12.2018 … Continue reading »

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните системи, днес, 07.12.2018 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Горник и с. Ракита.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен Район „Червен бряг“  СЪОБЩЕНИЕ  Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните системи, днес, 07.12.2018 … Continue reading »

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните системи, днес, 05.12.2018 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Горник и с. Рупци.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен Район „Червен бряг“  СЪОБЩЕНИЕ  Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните системи, днес, 05.12.2018 … Continue reading »

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните системи, днес, 04.12.2018 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Горник.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен Район „Червен бряг“  СЪОБЩЕНИЕ  Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните системи, днес, 04.12.2018 … Continue reading »

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните системи, днес, 29.11.2018 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Горник.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен Район „Червен бряг“  СЪОБЩЕНИЕ  Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните системи, днес, … Continue reading »

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните системи, днес, 28.11.2018 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Рупци и с. Горник.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен Район „Червен бряг“  СЪОБЩЕНИЕ  Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните системи, днес, … Continue reading »

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните системи, днес, 27.11.2018 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Рупци и с. Чомаковци.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен Район „Червен бряг“  СЪОБЩЕНИЕ  Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните системи, днес, … Continue reading »

По повод на непрекъснатите публикации и сигнали до Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“…

По повод на непрекъснатите публикации и сигнали до Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“, относно изпълняваните от Община … Continue reading »