ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 14.02.2018г. Община Червен бряг подписа два договора за безвъзмездна финансова помощ по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“, … Continue reading »