СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Със заповеди № ОХ-1012/28.09.2017 г. и  № ОХ-1026, ОХ-1027/04.10.2017г. на министъра на  отбраната на Република България е разкрита процедура по … Continue reading »

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Със заповед № ОХ-978/12.09.2017г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за … Continue reading »