С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Червен бряг, уведомява всички физически и юридически лица, че стартира кампанията по събиране на данък върху недвижимите имоти, такса … Continue reading »