СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 

Със заповеди № ОХ-391/24.04.2017 г. и  № ОХ-320/03.04.2017г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване … Continue reading »