Заповед

заповед забрана за къпане.txt

ОБЯВА

О   Б Я   В А Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне ден преди търга … Continue reading »

ОБЯВА Глава имот № 089017

О   Б Я   В А Община Червен бряг обявява публичен  търг с тайно наддаване, чрез представяне на заявленията от участниците … Continue reading »

ОБЯВА Глава имот № 089014

О   Б Я   В А Община Червен бряг обявява публичен  търг с тайно наддаване, чрез представяне на заявленията от участниците … Continue reading »