Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните системи, днес,17.01.2019 г., нарушено водоснабдяване ще в с. Реселец и с. Горник.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен Район „Червен бряг“  СЪОБЩЕНИЕ  Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните системи, днес,17.01.2019 … Continue reading »

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните системи, днес,15.01.2019 г., нарушено водоснабдяване ще в с. Сухаче и с. Радомирци.

„В и К“ ЕООД гр. Плевен Район „Червен бряг“  СЪОБЩЕНИЕ  Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните системи, днес,15.01.2019 … Continue reading »

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Отдел „Кадастър, регулация и вертикална планировка“, Дирекция „Строителство, архитектура, общинска собственост и стопански … Continue reading »