Техническо лице за контакти, относно въпроси, свързани със строително-ремонтните дейности:

Иван Иванов – тел за връзка: 0887660650