1. Заповед за образуване на избирателна секция на територията на община Червен бряг, кметство с. Сухаче, утвърждаване на номерацията ѝ, обхват и адрес – дата на публикуване 25.08.2017 год.
  2. Покана за провеждане на консултации за определяне на състава на СИК № 018 за произвеждане на частични избори за кмет на кметство с. Сухаче, община Червен бряг на 08.10.2017 год. – дата на публикуване 30.08.2017 год.
  3.  Заповед за определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци за гласуване на територията на кметство село Сухаче, община Червен бряг – дата на публикуване 05.09.2017 год.
  4. Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали
  5. Избирателен списък за гласуване в избори за кмет на кметство с. Сухаче, община Червен бряг на 08.10.2017 год. – публикуван на 14.09.2017 год.
  6. Заповед за образуване на ПСИК
  7. Списък на заличените лица – дата на публикуване 26.09.2017 г.