Последна поръчка

Коментарите са изключени за Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал.1 от ЗОП с предмет:ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДЗЕМНА ТРЪБНА МРЕЖА ЗА ШИРОКОЛЕНТОВ ИНТЕРНЕТ В ОБХВАТА НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал.1 от ЗОП с предмет:ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДЗЕМНА ТРЪБНА МРЕЖА ЗА ШИРОКОЛЕНТОВ ИНТЕРНЕТ В ОБХВАТА НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

...