Последна поръчка

Коментарите са изключени за Физическа охрана по обособени позиции:Обособена позиция1: Дневна физическа охрана на обект: Екопътека „Тектонски гребен “ – с. Реселец; Обособена позиция 2: Дневна физическа охрана на обект: административна сграда – Община Червен бряг; Обособена позиция 3: Нощна физическа охрана на обект: градски стадион – гр.Червен бряг.”
Физическа охрана по обособени позиции:Обособена позиция1: Дневна физическа охрана на обект: Екопътека „Тектонски гребен “ – с. Реселец; Обособена позиция 2: Дневна физическа охрана на обект: административна сграда – Община Червен бряг; Обособена позиция 3: Нощна физическа охрана на обект: градски стадион – гр.Червен бряг.”

...