ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЧЕРВЕН БРЯГ
МАНДАТ 2015 – 2019 ГОДИНА

 

Група на общинските съветници ПП „ГЕРБ” в състав:

 1. Атанас Цветанов Атанасов
 2. Георги Христов Георгиев
 3. Данка Маринова Димитрова
 4. Десислав Василев Иванов
 5. Павлин Благоев Фильовски
 6. Петя Веселинова Митрашкова
 7. Петя Владимирова Димитрова
 8. Румен Маринов Пенков
 9. Даниел Кръстев Иванов

Ръководител на групата: Атанас Цветанов Атанасов
зам. ръководител: Данка Маринова Димитрова

Група на общинските съветници  „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ в състав:

 1. Мирослав Николов Михайлов
 2. Тихомир Иванов Томов
 3. Цветомил Симеонов Кръстев
 4. Красимир Алеков Евтимов
 5. Сашо Иванов Плючарски

Ръководител на групата: Мирослав Николов Михайлов

Зам. ръководител:Тихомир Иванов Томов

Група на общинските съветници  „ГОР „

 1. Тодор Иванов Тодоров
 2. Николай Петров Димитров
 3. Петьо Максимов Георгиев
 4. Йотко Цветомилов Петков
 5. Петко Ивайлов Петков
 6. Радко Стефанов Георгиев
 7. Ивайло Петков Иванов
 8. Георги Максимов Георгиев
 9. Николай Георгиев Мишовски

Ръководител на групата: Тодор Иванов Тодоров

Зам. ръководител:   Николай Петров Димитров

 

Група на общинските съветници „Център” в състав

 1. Марио Киров Рангелов
 2. Петьо Веселинов Костов
 3. Ася Кирова Рангелова
 4. Явор Владимиров Бакърджиев

Ръководител на групата: Марио Киров Рангелов

Зам.  ръководител: Петьо Веселинов Костов

 

Мирослав Митков Макавеев

Пламен Иванов Спасов

 

Образци на декларации по смисъла на чл.35,, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество(ЗПКОНПИ), одобрени  на 20.02.2018г. от ПКУКИ:

Декларация по чл.35, ал.1, т. 1, във връзка с пар.2, ал.1 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

Декларация по чл.35, ал.1, т. 3, във връзка с пар.2, ал.1 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 6, ал.1, т. 46 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Деклрация по чл. 35, ал.1, т. 3, във връзка с  чл. 6, ал.1, т. 46 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 

Декларациии по чл.12, т.1 и чл.12, т.2 от ЗПУКИ –общински съветници

Ася Кирова Рангелова

Атанас Цветанов Атанасов

Георги Максимов Георгиев

Георги Христов Георгиев

инж. Данка Маринова Димитрова

Десислав Василев Иванов

Д-р Даниел Кръстев Иванов

Ивайло Петков Иванов

Йотко Цветомилов Петков

Красимир Алеков Евтимов

Марио Киров Рангелов

Мирослав Митков Макавеев

Мирослав Николов Михайлов

Николай Георгиев Мишовски

Николай Петров Димитров

Павлин Благоев Фильовски

Петко Ивайлов Петков

Петьо Веселинов Костов

Петьо Максимов Георгиев

Петя Веселинова Митрашкова

Петя Владимирова Димитрова

Пламен Иванов Спасов

Радко Стефанов Георгиев

Румен Маринов Пенков

Сашо Иванов Плючарски

инж. Тихомир Иванов Томов

Тодор Иванов Тодоров

Цветомил Симеонов Кръстев

Цветомир Стоянов Цветанов

Явор Владимиров Бакърджиев

Декларациии по чл.12, т.1 и чл.12, т.2 от ЗПУКИ –кмет на община, зам.-кметове, кметове на кметства

Атанаска Цветкова Иванова

Вергиния Братанова Василева

Галин Иванов Янчев

Георги Лилов Георгиев

Данаил Николов Вълов

Данaил Стефанов Тоновски

Димчо Иванов Бешовишки

Камен Петров Влахов

Мито Дудов Митов

Момчил Иванов Митов

Нели Йорданова Дакова

Нинчо Цочев Иванов

Петьо Димитров Йотов

Светослав Цветанов Георгиев

Тихомир Бончев Минков

Яница Христова Мишева

 Христинка Симеонова Димитрова

 

Общински дружества

д-р Георги Георгиев- управител “Медицински център Червен бряг ” ЕООД

Светлана Йорданова Битунска

Тошко Николов Тодоров

Д-р Никодим Тотев Нинов