Кабинет на Кмета

Секретар на кмета - Дарина Вълчанова

Телефон: ++ 359 659 927 08
Факс: ++ 359 659 923 51
E-mail: municipality@chervenbryag.bg

Връзки с обществеността

Христо Гешов

Телефон:  0884 74 63 33
E-mail: hgeshov@chervenbryag.bg

Местни данъци и такси

Телефон:  0659 9 41 18

Информационен център

Телефон:  0659/ 9 41 54