Кабинет на Кмета

Секретар на кмета - Дарина Вълчанова

Телефон: ++ 359 659 927 08
Факс: ++ 359 659 923 51
E-mail: municipality@chervenbryag.bg

град Червен бряг, п.код 5980
улица "Антим I" №1


Местни данъци и такси

Телефон:  0659 9 41 18

Информационен център

Телефон:  0659/ 9 41 54