ЧИТАЛИЩА В ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

НЧ „Н. Й. ВАПЦАРОВ 1908”, ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ

 – председател: Иванка Димитрова Велкова

тел. 0888483446; 0659 92073, e-mail: chitalishtevapcarov@gbg.bg

НЧ„СВЕТЛИНА 1999”, ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ

– председател : Тихомир Константинов Георгиев

 тел. 0885436174; 0659 92875, e-mail: svetlina99@mail.bg

НЧ„ХРИСТО БОТЕВ 1923”, С. БРЕСТЕ

– председател: Венислава Митова Симеонова

секретар: Даниела Петрова – тел. 0878 898271 e-mail: dundabg@abv.bg

НЧ„ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1925”, С. ГЛАВА

– председател: Галя Иванова Илиева

секретар: Емилия Василева – тел. 0889 793012 e-mail:nchlevski1925@abv.bg 

НЧ„ХРИСТО БОТЕВ 1927”, С. ГОРНИК

– председател: Стефка Тодорова Маринова, e-mail:sttmar@abv.bg

секретар: Марина Ангелова, тел. 0895905767 

НЧ„ХРИСТО БОТЕВ 1889”, ГР. КОЙНАРЕ

– председател: Светла Георгиева Макавеева

секретар: Лилия Нешева, тел. 0883382115, e-mail: svetlamakaveeva@abv.bg 

НЧ „ХР.БОТЕВ 1926“, С.ЛЕПИЦА

– председател: Боян Донков Андреев

секретар: Маргарита Димитрова –  тел. 0889096752 e-mail: m0617@abv.bg 

НЧ „ОГНЯНА 1899“, С.РАДОМИРЦИ

– председател: Данка Цветанова Атанасова

секретар: Нели Хинкова – тел. 0885 559291, e-mail: chogniana@abv.bg 

НЧ „Н.Й.ВАПЦАРОВ 1928“-,С.РАКИТА

– председател: Тихомир Петков Станков

секретар: Марияна Иванова –  тел 0879 148103 e-mail: megi.nik@abv.bg

 НЧ „ТОДОР ПОПОВ 1927“, С.РЕСЕЛЕЦ

– председател: Иванка Величкова Петкова

секретар: Емилия Николова – тел. 0885 095629 e-mail: apostolova_em@abv.bg 

НЧ „ВАСИЛ ХРИСТОВ 1927“, С.РУПЦИ

– председател: Диана Николаева Цветанова

секретар: Анета Архангелова; тел. 0878179571, e-mail: chitaliste_ruptsi@abv.bg

НЧ„ПРОСВЕТА 1925”, С. ДЕВЕНЦИ

– председател: Христина Иванова Иванова

секретар: Снежана Генова   – тел. 0876692424   e-mail: chitalisteprosveta_1925@abv.bg

НЧ „АСЕН ЗЛАТАРОВ 1921“ ,С.СУХАЧЕ

– председател: Краса Нинова Тодорова

секретар: Аделина Цветанова  –  тел. 0877 497248 ,e-mail: asen_zlatarov.s@abv.bg

НЧ „РАЗВИТИЕ 1897“,С.ТЕЛИШ

– председател: Георги Данчев

секретар: Даринка Василева – тел. 0883 318930, e-mail: razvitie_1897@abv.bg 

НЧ „МИТКО ЛАКОВ 1903“, С.ЧОМАКОВЦИ

– председател: Павел Иванов Иванов

секретар: Цветомира Георгиева – тел. 0895 740486 , e-mail: ntc_mitko_lakov@abv.bg

 

ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ

регистрирани по Н А Р Е Д Б А за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в община Червен бряг

 

 • ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ КЪМ СЪЮЗА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ 2004

 

       Председател: Магда Цветанова Йотова   Тел. – 0878621726

 

 • ККП “ЗЛАТНА ЕСЕН“-ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ

 

              Председател: Иван Николов Пробойски   Тел. – 0899816014

 1. ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНВАЛИДИТЕ

             Председател: Ангелина Симеонова Ангелова

 1. ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ  – С.БРЕСТЕ

            Председател: Иван Илиев Цветков  Тел.- 0886337765

 1. ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „ЗДРАВЕЦ“ – С.ГОРНИК

           Председател : Мария Тодорова Недялкова   Тел.- 0878533587

 1. ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „ПЛАМЪК“- С.ДЕВЕНЦИ

          Председател: Розалия Симеонова Митева   Тел.- 0893417377

 

 • ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „НАДЕЖДА“ – ГР.КОЙНАРЕ

 

         Председател: Симеон Иванов Христов   Тел. – 0876688401

 

 • „КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА“ – ГР.КОЙНАРЕ

 

Председател: Николина Йорданова Карагьозова  Тел.- 0887257425

 

 • ПК „ ЛИПИТЕ“ – С.ЛЕПИЦА

 

Председател: Светлинка Христова Николова Тел.- 0887561257

 

 • ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „ЗЛАТНА ЕСЕН“ – С.РАДОМИРЦИ

 

          Председател: Христина Нетова Цолова  Тел.- 0882028286

 

 • ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „ДЪЛГОЛЕТИЕ“ – С.РАКИТА

 

         Председател: Верка Траянова Томова   Тел.- 0886820717

 

 • ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „ЗДРАВЕЦ“ – С.РУПЦИ

 

         Председател: Цветана Ненчова Лазарова  Тел.- 0879222439

 

 • ПЕНСИОНЕРСКИ К ЛУБ „СТАРИЯТ ДЪБ“ – С.СУХАЧЕ  

 

      Председател:   Цветанка Христова Краева   Тел. – 06572/2379     

 

 • ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „ЕДЕЛВАЙС“ – С.ТЕЛИШ

 

        Председател: Славка Сълева  Илкова Тел.- 0882716597

 

 • ДАМСКИ КЛУБ “ЛАДА“ – С. ТЕЛИШ

 

      Председател: Елена Лалова Бенчева Тел.- 0886805469

 

 • ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „ЕДЕЛВАЙС“ – С.ЧОМАКОВЦИ

 

        Председател: Славия Цанкова Николова   Тел.- 065742285


КУЛТУРЕН  КАЛЕНДАР

НА  ОБЩИНА  ЧЕРВЕН БРЯГ – 2018г.

УТВЪРДЕН   КМЕТА  НА ОБЩИНАТА: инж. Данаил Вълов

Дата, месец Културни инициативи Организатори
Месец януари
месец януари Празничен народен календар. Зимни празници – организирано честване съвместно с пенсионерския клубове Читалища в общината
НЧ „Асен Златаров 1921” с. Сухаче НЧ „Асен Златаров 1921” с. Сухаче НЧ „Асен Златаров 1921” с. Сухаче
месец януари 170 години от рождението на Христо Ботев- библиотечни изяви. НЧ„Н. Й. Вапцаров  1908” гр. Червен бряг и читалища в общината
           1 януари Васильовден – отбелязване на празника по населени места Читалищата на територията на общината
6 януари Йордановден (Богоявление) – ритуал „Водици“. НЧ „Тодор Попов 1927” с. Реселец;
6 януари Йордановден (Богоявление) – народен обичай     Кметство и НЧ „Огняна 1899”

с. Радомирци

7 януари Ивановден – автентично пресъздаване на обичая „Къпанки” НЧ „Тодор Попов 1927” с. Реселец;
14 януари Обичай „Дойлада – надпяване на пръстени“ НЧ „Н. Й. Вапцаров 1928“ с. Ракита
21 януари Бабинден, Ден на родилната помощ Читалищата на територията на общината
месец януари Издателска дейност: бр. 1 на “Вестник 21” НЧ “Светлина 1999” гр. Червен бряг
Месец февруари
14 февруари Трифоновден – празник на лозаря – Конкурс за най-добро домашно вино Община Червен бряг съвместно с НЧ „Н. Й. Вапцаров  1908” гр. Червен бряг
        14 февруари                           Трифоновден – празник на лозаря.

Конкурс за най-добро домашно вино

Читалищата от общината
14 февруари Празнично парти по случай Св.Валентин.

„В света на любовта“

НЧ „Асен Златаров 1921” с. Сухаче

НЧ „Развитие 1897” с.Телиш

14 февруари Водосвет и избор „Цар на виното“ НЧ „Н. Й. Вапцаров 1928“ с. Ракита
17 февруари Кукерски празник Община Червен бряг съвместно с ФТК „Хайде на хорото“
19 февруари 145 години от обесването на Васил Левски – ученически беседи и рецитали, библиотечни изяви, поднасяне на венци пред паметните знаци Читалищата от общината, община Червен бряг
18 февруари Сирни Заговезни НЧ „Тодор Попов 1927” с. Реселец;

НЧ „Христо Ботев 1926“с.Лепица

месец февруари Кукерски карнавал НЧ “В.Левски1925“ – с.Глава
24 февруари Тодоровден – кушии /традиционни надбягвания/ Читалища- с. Радомирци,

с. Горник,с.Сухаче,с.Глава

27 февруари Битова вечер „Зима край огнището“ НЧ „Развитие 1897” с.Телиш
месец  февруари „Работилница за мартеници” НЧ „Васил Христов”  с .Рупци и читалищата в общината
месец  февруари Издателска дейност: бр. 2  на “Вестник 21” НЧ “Светлина 1999» гр. Червен бряг
Месец март
1 март Инициатива на Община Червен бряг – „ВЪЛШЕБНОТО ДЪРВО НА БАБА МАРТА“              Дирекция ХД
1 март          Първомартенски тържества – Баба Марта и ден на самодееца. Читалищата, съвместно с детски градини и училища
1 март „Баба Марта бързала, мартенички вързала…“ – детско утро НЧ „Н. Й. Вапцаров  1908”
3 март 140 години от Освобождението на България от османско робство – Национален празник

 • Национален конкурс “Мила Родино“- с.Рупци – посветен на 140 год. от освобождението на България от турско робство
 • панихида при Черния паметник в с. Телиш
 • Поднасяне венец на паметната плоча на Дядо Иван Комитата.
 • тържествени концерти, изложби, радиопредавания, рецитали,  музикални продукции
НЧ „Развитие 1897” с.Телиш,

НЧ „Васил Христов 1927“ с. Рупци

Читалищата от общината

8 март Международен ден на жената – празнични инициативи Читалищата от общината, съвместно с училища и детски градини
22 март Общински пролетен бал – за носии и участници. НЧ „Огняна 1899” с. Радомирци
22 март Пролетен бал –„Назад към корените – как съхраняваме традициите“ НЧ „Н. Й. Вапцаров 1928“ с. Ракита
         22 март Първа пролет и Благовещение – концерти, ученически тържества, изложби, излети, спортни празници Читалищата от общината, съвместно с училищата и кметствата
месец март Издателска дейност: бр. 3 на “Вестник 21” НЧ “Светлина 1999”гр. Червен бряг
Месец април
1 април Международен ден на хумора и шегата – забавни и хумористични програми Читалищата от общината;
1 април „Кумичене“ – ритуал на река Ръчене НЧ „Тодор Попов 1927“ с. Реселец
2 април Международен ден на детската книга Читалищата от общината
31март – 1 април Пролетни народни празници и обичаи – пресъздаване на лазаруване, съвместно с ЦДГ „Щастливо детство“, филиал с. Девенци; Конкурс за изплитане на венци, във връзка с Цветница

-Ритуал „Кумичене“

НЧ „Просвета 1925“ с. Девенци

НЧ „Тодор Попов 1927“ с. Реселец, НЧ „Асен Златаров 1921”с.Сухаче

7 април Световен ден на здравето. НЧ „Развитие 1897” с.Телиш
8 април «Международен ден на ромите» НЧ „Тодор Попов 1927“ с. Реселец
месец  април Издателска дейност – бр. 3  на „Вестник 21” НЧ “Светлина 1999” гр. Червен бряг
5 – 10 април                  Великденски музикални изяви, изложби,

годишни продукции

Читалищата от общината
16 април Великден – фолклорен празник на общинско ниво. НЧ „Христо Ботев 1927” с. Горник, съвместно с Община Червен бряг;
месец април Великденски празник“ На мегдана сред село, залюляло се хоро“ НЧ “В.Левски1925“ – с.Глава
21 април XIII -ти Детско-юношески регионален конкурс за певци и инструменталисти „Фолклорни приумици“ –Червен бряг 2018 г. НЧ „Н. Й. Вапцаров  1908” гр. Червен бряг
22 април Ден на Земята – срещи, разговори, изложби. Читалищата от общината
месец април Седмица на детската книга и изкуства за деца:

маратон на четенето, конкурс „Защо обичам да чета“;

дарителска акция – „Подари любима книга на читалището“, беседи, изложби

Читалищата от общината
Месец май
месец май Организирано почистване на двора на НЧ „Просвета 1925“ с. Девенци, по повод 1 май – „Международен ден на труда“ НЧ „Просвета 1925“ с. Девенци
1 май Традиционен събор в с. Радомирци НЧ „Огняна 1899” с. Радомирци
1 – 6 май Гергьовден. Ден на храбростта.

Гергьовски празници в селищата на общината

Честване Деня на Европа.

Традиционни културни празници в с. Реселец

Читалищата от общината

НЧ „Тодор Попов 1927” с. Реселец

5  май Национален фолклорен фестивал „Гергьовден” НЧ “Хр. Ботев 1889” гр. Койнаре, съвместно с Кметство гр. Койнаре и Община Червен бряг
9 май Поднасяне на венци на паметника на загиналите във войните.

80 години от убийството на Марко Ненков.

Гр.Червен бряг
9 май Поднасяне на венци на паметници на загиналите във войните. Читалищата от общината
11 май Празник на библиотечните работници

-Работна среща с библиотекарите от общината.

НЧ „Н. Й. Вапцаров 1928“ с. Ракита

НЧ „Развитие 1897” с. Телиш

10-20 май XXI  Старопланински събор“Балкан фолк 2018“ читалища в общината
24 май Ден на българската просвета и култура и славянската писменост

– Изложби, литературни срещи, годишни продукции;

– Празнични концерти, посветени на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Общоградски концерт и връчване наградите за принос в духовната сфера

Читалищата от общината

Община Червен бряг

17 май «Спасовден» – традиционен оброк на с. Лепица НЧ „Хр. Ботев 1926” с. Лепица, съвместно с Кметство  и Община Червен бряг
месец май   90 години НЧ „Н. Й. Вапцаров 1928“ с. Ракита

80 години от рождението на Асен Ралчев – местен писател и краевед.

НЧ „Н. Й. Вапцаров 1928“ с. Ракита
месец май Издателска дейност – бр. 4,5 и 6 на “Вестник 21” НЧ  “Светлина 1999” гр. Червен бряг
        месец май ГОДИШНИ ПРОДУКЦИИ на децата от НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ и ДТШ при читалището НЧ „Никола Йонков Вапцаров  1908”  гр. Червен бряг
 

Месец юни

1 юни Ден на детето – спортни състезания, излети, празнични програми Читалищата от общината
1 юни Лятна програма „Читалището място за творческа изява и отдих на деца и юноши” НЧ „Развитие 1897” с. Телиш
2 юни Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България – радиопредавания, тържества, конкурси за Ботева поезия, изложби, походи Читалищата от общината
2 юни Патронен празник – на НЧ „Христо Ботев 1889” гр.Койнаре НЧ „Христо Ботев 1889” гр. Койнаре
юни 160 годишен юбилей на ОУ“Христо Ботев“- с.Рупци ОУ“Христо Ботев“- с.Рупци
9-10 юни IV Регионален фолклорен фестивал „Ехо от Северозапада” НЧ „Асен Златаров 1921” с. Сухаче
23 юни Шести  Национален фолклорен  фестивал „Пъстра шевица”- Червен бряг, 2018. НЧ  „Н. Й. Вапцаров 1908” – Червен бряг
24 юни Ден на билките-Еньовден-беседа“ Билките и техния символ.»“ НЧ „Н. Й. Вапцаров 1928“ с. Ракита
23 – 26 юни Дни на град Червен бряг:

Шести  Национален фолклорен  фестивал „Пъстра шевица”- Червен бряг, 2018.

– празнични изяви

Община Червен бряг
месец юни Честване 110г. от създаването на НЧ  „Н. Й. Вапцаров 1908” – Червен бряг НЧ  „Н. Й. Вапцаров 1908” – Червен бряг
месец юни Празник на гр. Койнаре НЧ „Христо Ботев 1889” гр. Койнаре
месец юни Издателска дейност – бр. 7, 8 и 9 на «Вестник 21» НЧ  “Светлина 1999” гр. Червен бряг
месец юни Представяне книга на професор Балабански. НЧ  “Светлина 1999” гр. Червен бряг
месец юни 100 години от рождението на Тано Цолов. ИК – с.Чомаковци
Месец юли
           7 юли 50 години ПК “Златна есен“ – гр.Червен бряг

10 години Сдружение на Съюза на пенсионерите-Червен бряг

ПК “Златна есен“

Община Червен бряг

месец юли Летни занимания с децата в селищата на общината. Читалищата от общината
месец юли Издаване на бр. 10, 11, 12 на „Вестник 21” и книги на местни автори НЧ “Светлина 1999”
Организирани  и културни мероприятия Читалищата от общината
месец юли Участие на танцовите състави в Европейски шампионат по фолклор НЧ „Асен Златаров 1921” с. Сухаче
20 юли Кулинарна изложба „Ехо от миналото“ – автентични ястия, с гост Ангел Ангелов „Юнашкия тиган на България“. НЧ „Н. Й. Вапцаров 1928“ с. Ракита
20 юли Илинден – традиционен оброк в м. “Езерото”

Илинден – традиционен оброк

Честване на празника /курбани/ в селищата на общината

Община Червен бряг

Читалища и Кметства

месец юли/август Лятна работа с ученици. НЧ „Васил Христов 1927” с. Рупци
Месец юли III Регионален фолклорен фестивал „Тъпан бие, хоро се вие” НЧ“В.Левски1925“-с.Глава
юли-август Участие на състави и самодейните колективи в национални, международни песенни фестивали            Читалища в общината
Месец август
месец август Занимания с учениците от с. Девенци – „Най – дългото четене“ НЧ „Просвета 1925“ с. Девенци
2 август „Св. Илия Гръмовержец“ – оброк и водосвет на село Ракита НЧ „Н. Й. Вапцаров 1928” с. Ракита
месец август Закриване на лятната програма. Екскурзия. НЧ „Развитие 1897” с.Телиш
месец август Традиционен събор на с. Глава НЧ“В.Левски1925“-с.Глава
месец август Издаване на бр. 13, 14, 15 на „Вестник 21” и книги на местни автори НЧ “Светлина 1999”
Месец септември
месец септември Традиционен есенен панаир “Червен бряг 2018” Община Червен бряг
1 – 30 септември Европейски дни на наследството – мероприятия, свързани с фолклорното богатство и културно – историческо наследство на региона. Община Червен бряг

Читалищата в общината

6 септември Съединението на България /1885/ – библиотечни изяви, дискусии, празнични концерти Община Червен бряг

Читалищата в общината

8 септември Празник на реселешкия воден лук НЧ „Тодор Попов 1927” с. Реселец
15 септември „Здравей, първокласник“ – посрещане на първокласниците и първа среща с книгата НЧ „Н. Й. Вапцаров 1928” с. Ракита
месец септември Издаване на бр.16, 17 и 18 на „Вестник 21” НЧ  “Светлина 1999” гр. Червен бряг
22 септември 110   години от обявяване независимостта на България –

празнични прояви в селищата от общината

Община Червен бряг

читалищата в общината

22 септември «Ден на занаятите» – с участието на читалища от общината и пенсионерския клуб НЧ „Васил Христов 1927” с. Рупци
29 септември «Фестивал на трудолюбието и веселието» НЧ „Асен Златаров 1921” с. Сухаче
 

месец  септември

Участие на самодейни състави в национални и     регионални фестивали – Кюстендил, с.Дъбен, Слънчев бряг и др.        Читалищата в общината
Месец октомври
1 октомври Ден на българската поезия.

Международен ден на музиката.

Международен ден на възрастните хора:

Читалищата в общината
1 октомври Ден на поезията-литературно четене от местни творци НЧ „Светлина 1999” гр. Червен бряг
1 октомври Ден на музиката, българската поезия и откриване на творчески сезон 2018 / 2019 г. НЧ „Никола Йонков Вапцаров  1908”  гр. Червен бряг
        6 октомври VIII Национален фестивал за песенно творчество „Христо Ковачев” НЧ „Тодор Попов 1927”  с. Реселец
м.октомври Издателска дейност – бр. 19 и 20 на „Вестник 21”,

изложба и представяне книга на местен автор

НЧ „Светлина 1999” гр. Червен бряг
   27 – 28 октомври            Традиционни събори на селата: Ракита,     Рупци, Чомаковци, Бресте, Лепица    НЧ – с. Ракита, Рупци,Чомаковци,Бресте, Лепица
24 – 28 октомври Дни на село Телиш

–  141 год. от освобождението на с. Телиш – панихида при Черния паметник,

–  Празник на храм „Св. вмч Димитрий” – общоселски курбан

–  121 год. от основаването на читалището- театрална постановка.

НЧ „Развитие 1897” с.Телиш съвместно с кметството и Община Червен бряг
Месец ноември
1 ноември Ден на народните будители –

тържества, радиопредавания,изложби

Читалищата от общината
ноември                                    Събор на село Телиш НЧ „Развитие 1897” с.Телиш, съвм.  с кметство с.Телиш
21 ноември Ден на християнското семейство Читалищата от общината
22 ноември X регионален рецитаторски конкурс „За него – Живота” НЧ  „Н.Й.Вапцаров 1908” – Червен бряг
м.ноември Издателска дейност – бр. 21 и 22 на „Вестник 21”,

художествена изложба

НЧ “Светлина 1999” гр. Червен бряг
м.ноември Участие в Международен фестивал на изкуствата „Утринна звезда“-гр.Банско НЧ „Асен Златаров 1921” с. Сухаче
м.ноември Събор на с.Сухаче НЧ „Асен Златаров 1921” с. Сухаче
м.ноември Празник на народната песен – второ издание НЧ “Светлина 1999” гр. Червен бряг
Месец декември
1 декември Световен ден за борба срещу СПИН Община Червен бряг, училища, читалища
месец декември Празник „19 години читалище Светлина“ НЧ “Светлина 1999” гр. Червен бряг
          декември Украсяване и запалване на коледна елха, работилничка за сурвакници. НЧ „Н. Й. Вапцаров 1928” с. Ракита
          декември Издаване на бр. 23 и 24 на вестника НЧ “Светлина 1999” гр. Червен бряг, съвместно с община Червен бряг
24 декември Коледуване по домовете Читалищата от общината
24 – 25                             Коледни празници в селищата на общината Читалищата от общината
 • – 31 декември
Коледни и Новогодишни празници в Община Червен бряг:

– КОЛЕДНИ ПРОДУКЦИИ на децата ат НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ и ДТШ при читалището

– „Да пребъде Коледа” – VIII Национален фестивал на коледарските групи;

– Инициатива „Вълшебна Коледна  елха“

–  Тържествено запалване светлините на Коледната елха

–  Коледен концерт

–  Посрещане на Новата 2019 година – тържество на площада

Община Червен бряг и читалищата от общината

Ч-ще „Н.Й.Вапцаров 1908” – Червен бряг

НЧ „Развитие 1897” с. Телиш, съвместно с  Община Червен бряг,

Община Червен бряг

 

Община Червен бряг

Културният календар е съставен въз основа на предложенията на културните институции на територията на общината и отразява най-характерното от бита и традициите на региона.

Той е отворена система –  може да се допълва или изменя през годината в зависимост от финансовите възможности на Общината и възникналите обстоятелства и потребности.

Съгласувал:

Десислава Белчева

Директор на Дирекция „ХД”

Изготвил:

Диана Цветанова

мл. експерт Дирекция „ХД”